Transition POINTS Guides – Vietnamese

Transition Points Logo

 

guides

 

Transition POINTS Guides – Tiếng Việt

• Can thiệp sớm – Bắt đầu cuộc sống với con bạn với một khuyết tật

            Tải về

 

•  Giáo dục đặc biệt – Tận dụng tối đa giáo dục đặc biệt

            Tải về

 

•  Chuyển tiếp sang Dịch vụ dành cho Người lớn – Bảo đảm Tương lai cho Con bạn với Khuyết tật

            Tải về

 

•  Việc làm – Bước vào thế giới công việc

            Tải về

 

•  Nhà ở – Tìm nhà cho người lớn khuyết tật

            Tải về

 

•  Lão hóa – Lão hóa với Khuyết tật

            Tải về

 

 


 

For further information on The Arc of Northern Virginia’s Transition POINTS program contact:
Diane Monnig, Transition Manager at 703-208-1119 x118 or email DMonnig@TheArcofNoVA.org.

 

For information about sponsorship opportunities to help support the expansion of Transition POINTS, please contact:
Howard Stregack, Director of Development, at 703-208-1119 x102 or email HStregack@TheArcofNoVA.org.